MěK Přerov

MěK Přerov

Studie interiéru nové Městské knihovny v Přerově.

Spolupráce Ing. arch. Tomáš Hrubý, Ph.D.